Choroby | Choroby sercowo-naczyniowe

Dławica piersiowa - objawy, leczenie

Spis treści

Dławica piersiowa nazywana również dusznicą bolesną jest wyniszczającym wskaźnikiem obecności choroby niedokrwiennej serca, która dotyka miliony ludzi. Według badań na dusznicę bolesną cierpi aż 1,5 miliona Polaków. Jakie są objawy dławicy piersiowej i jak z nią walczyć?

Co to jest dławica piersiowa?

Jest to zespół objawów, który objawia się uczuciem bólu w klatce piersiowej, spowodowany niedokrwieniem mięśnia sercowego. W zależności od rodzaju dławicy piersiowej w niektórych przypadkach może dojść do martwicy kardiomiocytów, natomiast nie jest to zjawisko występujące za każdym razem. Z tego powodu wyróżniamy dławice niestabilną bezpośrednio związaną z martwicą mięśnia sercowego oraz dławicę stabilną w której nie dochodzi do owej martwicy.

Niestabilna dławica piersiowa

Jest to stan zagrożenia życia, który wymaga natychmiastowej interwencji. Występuje w momencie, w którym przepływ krwi przez tętnice wieńcowe staje się ograniczony. Zazwyczaj jest to spowodowane oderwanym od ściany naczynia zakrzepem, który powstał na blaszce miażdżycowej. Należy zaznaczyć, że zakrzep nie blokuje całkowicie przepływu wieńcowego. U pacjentów z tym rodzajem dławicy występuje zwiększone ryzyko zatrzymania akcji serca oraz zawału.

Dławica piersiowa stabilna

Charakteryzuje ją obecność blaszek miażdżycowych, która powoduje zwężenie ścian naczynia – to z kolei prowadzi do niedostatecznego dopływu krwi i tlenu do mięśnia sercowego. Dolegliwość pojawią się zwykle przy wysiłku fizycznym lub stresie.

Dławica piersiowa - objawy

Dławica piersiowa charakteryzuje się typowym bólem w klatce piersiowej odczuwalnym zamostkowo, który może promieniować nie tylko do szyi, ale także do żuchwy, lewego barku i lewego ramienia. Ból najczęściej ma charakter ugniatający, piekący, ściskający, dławiący lub rozrywający. Oprócz tego może wystąpić również zmęczenie, ból brzucha, nudności oraz duszność po wysiłku.

W obu rodzajach dławic objawy są bardzo podobne, jednak w przypadku niestabilnej dusznicy są nagłe, bardziej nasilone, trwają dłużej i nie ustają po podaniu nitrogliceryny. Ból w rodzaju stabilnej dławicy powinien trwać kilka minut oraz ustąpić do 3 minut od podania nitrogliceryny.

Dławica piersiowa - przyczyny

Najczęstszą przyczyną dławicy piersiowej jest miażdżycą tętnic wieńcowych (powyżej 98% przypadków). Rzadszymi przyczynami są skurcze tętnicy wieńcowej spowodowane np. zażyciem kokainy, zapalenie tętnic wieńcowych, zator, wady anatomiczne, zakrzepica tętnicza, rozwarstwienie aorty, zmiany w tętniące wieńcowych poprzez zaburzony metabolizm, zwężenie. i niedomykalność zastawki aortalnej, kardiomiopatia przerostowa, hipotensja oraz nieleczona nadczynność tarczycy.

Dławica piersiowa - rozpoznanie

Przed wykonaniem badań należy ustalić charakter bólu, wiek oraz płeć chorego. W klasyfikacji dławicy piersiowej ważna będzie skala jej nasilenia wg. Canadian Cardiovascular Society (CCS). Badania laboratoryjne, które mogą ułatwić rozpoznanie dławicy to przede wszystkim profil lipidowy, glikemia, morfologia krwi, stężenie kreatyniny, troponiny sercowe, TSH oraz kinaza kreatynowa. Oprócz tego istotnymi badaniami są: EKG spoczynkowe, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, EKG Holter, echokardiografia spoczynkowa, TK, MR, PET, obrazowe próby obciążeniowe, techniki hybrydowe oraz koronografia.

Dławica piersiowa - leczenie

Aby skutecznie walczyć z dławicą piersiową, należy zwalczyć czynniki ryzyka miażdżycy. Ważne jest również, aby zadbać o swoją kondycję fizyczną (conajmniej 30-60 min 5 dni w tygodniu). Stosować się należy do zaleceń lekarza w celu wyleczenia chorób nasilających dławicę m.in. niedokrwistość, arytmia. Zalecane są także coroczne szczepienia przeciwko grypie. Występuje możliwość leczenia inwazyjnego metodą PCI oraz CABG w przypadku utrzymujących się dolegliwości mimo optymalnego leczenia.

Dławica piersiowa - leki

Leczenie farmakologiczne poprawia rokowanie u pacjentów z dusznicą bolesną. Jednym z zalecanych jest lek przeciwpłytkowy, który hamuje agregacje płytek krwi i tworzenie czopu. Aby zmniejszyć stężenie tzw. „złego cholesterolu” LDL należy zażywać statyny. Istnieje również doraźny lek, który jest skuteczny jedynie przy stabilnej dławicy piersiowej - nitrogliceryna. Można go stosować zapobiegawczo np. przed wysiłkiem fizycznym. Jeżeli po 5 minutach od podania nitrogliceryny objawy nie ustąpią niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe.