Diagnostyka

Szczepienie a autyzm - prawda czy mit

Spis treści

Mity, że szczepionki są związane z autyzmem, zostały wzmocnione przez naukowców będących w błędzie. Zapobieganie ochronie zapewnianej przez szczepienie może wyrządzić nie tylko realne szkody osobom z autyzmem, ale także niewinnym obserwatorom, którzy w rezultacie mogą być narażeni na odradzające się choroby, które zostały już „wygaszone”. Dyskurs "szczepienie a autyzm" wciąż jest jednak żywy wśród zainteresowanych osób.

Czy szczepionki powodują autyzm

Dobrze poparte wyjaśnienia naukowe oraz rzetelne badania wskazują na brak jakiegokolwiek związku między autyzmem, a szczepionką.

Autyzm a szczepienie - skąd wziął się ten mit

Pod koniec lat 90 brytyjski lekarz Andrew Wakefield opublikował artykuł, twierdząc, że znalazł połączenie między autyzmem, a wirusem odry. Na samym początku lekarz uważał, że wirus odry był odpowiedzialny za zmiany w okrężnicy. Ta teoria została szybko obalona, jednak Wakefield nie przestał interesować się tematem i powiązał chorobę ze szczepionką triady MMR (przeciw śwince, odrze i różyczce). Andrew Wakefield wykonywał kolonoskopię u 8 dzieci z autyzmem u których wykazano zmiany, więc skłoniło go to do stwierdzenia, że szczepionka przeciwko odrze spowodowała autyzm. Mimo wcześniej postawionej błędnej teorii Wakefield postawił nową hipotezę, mówiącą o tym, że poszczepienne zmiany zapalne w okrężnicy zakłócają przepuszczalność narządu, przez co neurotoksyczne białka docierają do krwioobiegu mózgu i powodują autyzm.

Autyzm poszczepienny - mit obalony

W 2005 roku po zbadaniu sprawy wycofano artykuł, a następnie podjęto działania dyscyplinarne przeciwko brytyjskiemu lekarzowi. Okazało się, że badania były obciążane błędem, konfliktem interesów oraz fałszem. Kolejnym argumentem przeciwnym do twierdzeń Wakefield’a, był fakt, że wskaźnik szczepień na odrę malał, a odsetek dzieci z autyzmem rósł.

Konsekwencje artykułu - Szczepionka autyzm

Niestety po artykule wysiłki zmierzające do zerwania związku między autyzmem i szczepionką MMR przez naukowców w większości nie przynosiły rezultatów. Wręcz przeciwnie, wielu rodziców było skłonnych do odrzucenia szczepionki mimo, dobrze popartych wyjaśnień naukowych dotyczących bezpieczeństwa. Bez względu na jakość dowodów, z którymi zostały one przedstawione, rodzice, jako jednostki lub członkowie organizacji antyszczepionkowych, woleli zaufać konsensusowi swojej grupy i przyjąć dowody potwierdzające ich wcześniejsze przekonania, zamiast rozważać dowody przeciwne.

Co może odpowiadać za autyzm

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest stanem neurorozwojowym o niejednorodnej etiologii. Chociaż powszechnie wiadomo, że czynniki genetyczne i środowiskowe oraz ich interakcje przyczyniają się do fenotypów autyzmu. Dowody wskazują, że ryzyko wystąpienia ASD zwiększa: zaawansowany wiek matki i ojca, słaby układ immunologiczny matki, przyjmowanie walproinianu, ekspozycję na toksyny chemiczne oraz cukrzyca matki. Pewne jest, że epidemiologiczne badania nie wykazują dowodów na to, że szczepienie stwarza ryzyko autyzmu.

Kiedy diagnozuje się autyzm

Pierwsze objawy autyzmu pojawią się zwykle do 3 roku życia, natomiast diagnoza najczęściej stawiana jest u dzieci między 2-5 rokiem życiem. ASD może być jednak zdiagnozowane w każdym wieku, nawet w dorosłości.

Objawy autyzmu

Do najczęściej występujących objawów spektrum autyzmu zaliczamy:

 • Nieadekwatny płacz lub śmiech
 • Trudności z nawiązaniem i utrzymywaniem kontaktu wzrokowego
 • Brak akceptacji zmian
 • Niechęć do przytulania się
 • Ograniczona mimika
 • Nad i pod wrażliwość na światło oraz dźwięki
 • Przywiązywanie się do przedmiotów
 • Problemy ze snem oraz jedzeniem
 • Niereagowanie na głos rodziców
 • Brak zainteresowania innymi dziećmi
 • Specyficzne zabawy
 • Brak zrozumienia emocji innych ludzi
 • Trudności w wyrażaniu emocji
 • Brak świadomości zagrożeń
 • Problemy w porozumiewaniu się
 • Brak uśmiechu na widok rodzica

Autyzm szczepienia - podsumowanie

Szczepionka jest jednym z największych osiągnięć cywilizacji, które nie tylko chroni nas przed wieloma powikłaniami z powodu chorób zakaźnych, ale także umożliwia pozostanie zdrowym. Szacuje się, że co roku na całym świecie szczepionki ratują blisko 2,5 miliona osób. Natomiast nieprawdziwe informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek stanowią zagrożenie dla życia każdego człowieka na całym świecie.